Vägen till Claris nya plattform

Den 8 september 2022 så visades nästa stora steg i Claris nya plattform.

Claris håller på att att bli den huvudsakliga benämningen för det vi sedan många år känner som FileMaker. Claris plattform består av FileMaker Pro, FileMaker Server, FileMaker Go, FileMaker Cloud, FileMaker WebDirect samt Claris Connect. Dessa, tillsammans med kringliggande teknologier såsom webb och integrationer, är de verktyg vi finner allra bäst för att utveckla anpassade system för dig och din organisation.


Så varför pratar vi om en ny plattform? Kommer det att bli två plattformar?

Den existerande FileMaker-plattformen kommer finnas kvar och utvecklas precis som tidigare, men vi kommer parallellt att få ett helt nytt verktyg för webbaserade applikationer i Claris-plattformen som bygger på ny och spännande teknik. Den nya plattformen kommer bestå av:

  • Claris Pro
  • Claris Go
  • Claris Connect
  • Claris Server
  • Claris WebDirect
  • Claris Studio


Den uppmärksamme noterar två saker: Namnet "FileMaker" har tagits bort i denna variant av plattformen och en ny komponent har lagts till: Claris Studio.

Denna artikel fokuserar främst på skillnaderna mellan FileMaker-plattformen och den nya Claris-plattformen. För en djupdykning i vad Claris Studio kan hjälp oss att åstadkomma och de senaste uppdateringarna, gå till: https://www.claris.com/studio/

 

Skillnad mellan FileMaker och den nya Claris-plattformen

Den nya plattformen kräver att du alltid har internetåtkomst, dvs det går inte att köra lokalt på din datorn i FileMaker Pro eller på någon obskyr plats utan täckning i FileMaker Go.

Din existerande FileMaker-lösning kommer, om ni önskar köra den i den nya Claris plattformen, att konverteras. Databas-filerna kommer inte att ändras i funktionalitet, men de kommer få ett nytt filformat med ändelsen “.claris”.

Endast inloggning via Claris ID. Detta innebär att alla dina befintliga inloggningsuppgifter automatiskt kommer inaktiveras vid konvertering av filen och du kommer inte att kunna kunna använda AD/OD eller OAuth för inloggning.

Claris har sedan en tid haft FileMaker Server för Linux och nya Claris Server kommer endast att fungera på en Ubuntu Linux-server.

Externa datakällor såsom ODBC och JDBC kommer inte att stödjas i nya Claris Server.

FileMaker Server Custom Web Publishing (som använt sig av XML och PHP API:erna för att nå data i databaserna) finns heller inte med i Claris Studio. (Modernare gränssnitt såsom Data API eller OData används med fördel istället.)

Om du haft en stor WebDirect-lösning som krävt att du använt flera FileMaker Server Worker Machines så bör du stanna kvar i din nuvarande miljön. Claris Server hanterar ännu inte Worker Machines.

Du kommer endast kunna nå dina data från Claris Server när du har Claris Pro eller Claris Go installerat. FileMaker Pro kan inte nå Claris Server annat än via en WebViewer. Har du behov att kunna hämta data mellan en Claris Server och FileMaker Server så kan vi givetvis bygga en integration genom att använda Data API:et för att uppdatera data och köra script på någon av sidorna i integrationen.

Inloggning via Claris ID

 

Nyfiken och kanske till och med lite intresserad?

Kontakta oss så leder vi dig genom konverteringen till Claris nya plattform.

 

Vad kommer den nya plattform att kosta?

Priset för den nya plattformen kommer att vara ca 25% utöver det du betalar för din nuvarande FileMaker-licens. Uppgraderar du till den nya plattformen för denna extra kostnad så ingår de delar du redan använder och känner som “FileMaker”, fast med de skillnader som här belyses.

 

FileMaker-plattformen kommer inte försvinna

Viktigt att påpeka är att det vi kallar den “vanliga FileMaker-plattformen” inte kommer att försvinna. Claris mål är att utveckla Claris Pro och FileMaker Pro parallellt och baserat på samma grundramar; dvs skapar man en ny funktion så får båda plattformarna denna funktion.

Har du några funderingar, tveka inte att höra av dig!

Claris Studio

Artikel

12 September 2022