Vi skapar tid
för det som är viktigt

Skräddarsydda digitala lösningar

Detta är vad vi gör

Vi drivs av att accelerera våra kunders digitalisering med enkelt anpassningsbara system.
Organisationer lyckas bättre med it-stöd som följsamt och säkert kan anpassas till nya utmaningar.

Vårt erbjudande är

 • Konsulter inom FileMaker, integration och webb för utveckling av skräddarsydda lösningar
 • Färdiga produkter med FileMaker som är redo att anpassas vidare
 • Licenser av FileMaker, Claris Connect och tilläggsprogramvaror
 • Hosting av FileMakerlösningar utvecklade av dig eller oss
 • Utbildning i FileMaker

Många IT-system är idag utformade med för lite flexibilitet. Det ger långa ledtider när dina digitala verktyg behöver anpassas till nödvändiga förändringar i din verksamhet. Vi tror att ni lyckas bättre när era it-stöd följsamt och säkert kan anpassas till nya utmaningar. Användare som får vara med och påverka sitt systemstöd, känner också en större delaktighet vilket skapar engagemang istället för frustration.

Genom att vara en aktiv och involverad leverantör skapar vi trygghet under utvecklingsarbetet och efter driftsättning. Våra lösningar kan enkelt förändras i takt med tiden och vi ser på rollen som er support- och driftspartner som en av våra viktigaste arbetsuppgifter.


Så här gör vi

Det är inte svårt att göra rätt,
men det är lätt att göra fel

Vi arbetar kontinuerligt med att definiera, kartlägga och vidareutveckla våra processer.
Vi vill leverera de bästa lösningarna, på bästa möjliga sätt.
Så har vi resonerat sedan millennieskiftet.

Analys

Process- och effektkartläggning utförs för att förstå era arbetssätt och vad ni vill uppnå.

Utveckling

Agil utvecklingsprocess i nära samarbete. Vi jobbar iterativt med idéer från skisser till färdiga funktioner.

Driftsättning

Vi sätter nödvändig it-infrastruktur på plats, migrerar befintlig information och utbildar nyckelpersoner.

Förvaltning

Framtiden för lösningen säkras genom formaliserade support- och förvaltningsprocesser.

VERKTYGSLÅDAN

Design/UX

Väl fungerande användargränssnitt gör komplexa lösningar begripliga och behagliga att använda. Vi skissar och bygger prototyper. Form följer funktion; funktion har form.

Programmering

Vi har våra rötter i Filemakerutveckling, och mycket vi levererar bygger även idag på FileMakers plattform. Det vi kompletterar med är främst webbutveckling. PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL och frameworks som Laravel och CodeIgniter.

Integration

Inget system är en ö. Flera system som kommunicerar är bättre än en solitär. Vi kopplar ihop lösningar och tjänster. Visma, Fortnox, Navision, TimeEdit, Web Services/REST, JSON, SMS etc. Så länge det finns ett API, finns det hopp.

Agil utveckling

Genom att jobba agilt (lättrörligt) undviker vi orealistiska projektplaner, och allt för byråkratiska kravspecifikationer och fokuserar istället på resultat. Vi arbetar i cykler med löpande avstämningar för att verifiera att vi träffar målet.

Support

Långsiktig trygghet är viktigt. Vi åtar oss därför att stötta våra kunder i användandet och underhålla de tekniska delarna av vår leverans. Vi har väl beprövade rutiner och ett ärendehanteringssystem till vår hjälp.

Kartläggning

Vi vill på ett tidigt stadium förstå varför en lösning ska tas fram och hur den ska användas. En effektkarta (R) beskriver nyttan för både verksamhet och användare. En processkarta beskriver hur er verksamhet fungerar och de processer som ska stödjas.

Drift

Vi pysslar om, driftar och underhåller servrar i Sverige och utomland och erbjuder plats i molnet för våra kunders lösningar. Åtkomst där du är, backup och säkerhet. Vi kan det, du slipper.

Migrering

Vi tar tillvara på befintliga funktioner som är bra och värdefull data som du samlat på dig. Vid behov kan vi tvätta och konsolidera.

Utbildning

Vi har 20 års erfarenhet av utbildningar. Gå en utbildning för att bli en bättre användare, en bättre beställare, eller bli en Filemakerutvecklare själv.

FileMaker

Om FileMaker

FileMaker är en kraftfull plattform för att skapa skräddarsydda applikationer, integrationer och arbetsflöden för din digitala transformation. Miljontals användare i organisationer världen runt använder plattformen för att hantera kontakter, lager, projekt, event och mycket annat. FileMaker kan lagra terabytes av information, kvadriljontals av poster, och håller mycket hög standard när det kommer till kryptering och datasäkerhet. Bakom FileMaker-plattformen står Claris som är ett dotterbolag till Apple.

Certifiering

FileMaker-certifiering är den officiella kompetensstämpeln från Claris. Certifieringen intygar erfarenhet och teknisk kännedom om samtliga FileMaker-produkter och erhålls genom ett standardiserat och internationellt certifieringstest. Vi på Square Moon har certifieringar för varje version av FileMaker sedan version 7 då testet infördes. Dessutom är vi, som ett av en handfull bolag i Sverige, Claris Partners på Platinumnivå. Det betyder att vi har en nära relation och dialog med Claris. Vilket vi värderar.

Relationer vi värdesätter

Abesiktning AB | Accus | Advokatsystemer AS | Agenda Retail | Alfa Laval | Another Textile Company | Apple | Arepa | Baldursson | Björn Borg | Bonab AB | BRIM AB | Buff Filmfestival | Canon Business Center | Chimney | Claessons Trätjära | Corga Pro | Destination Halmstad | Destination Jönköping | Docero | Exide Technologies AB | Fastighetsägarna GFR | Filippa K | FireTech | Fiskano BV | Form/Design Center | Försäkringsutveckling AB | Fuktab | Fyrarummaren | Göteborg & Co | Göteborgs Glasmästeri | Göteborgs Spårvägar | Göteborgs universitet | GreenCloud | Hasselbladsstiftelsen | Hemfixarna Nordic AB | Historiska Media | Independia | Järva Tolk och Översättningsbyrå AB | Karolinska Institutet | Keyback Nyckelbrickor AB | Kriminalvården | Kullander | KVD Kvarndammen AB | Linköpings universitet | Linnéuniversitetet | Lunds universitet | Malmö Kongressbyrå MKON | Mastiff Projekt | Merit Utbildning | ML Projektledning | Musikhögskolan i Malmö | Novaflex | Numera mässor | Örebrokompaniet | Piratförlaget | Player AB | Plus Licens AB | Region Norrbotten | Region Skåne | Salwens Ingenjörsbyrå | Skånes universitetssjukhus | Skånsk Byggtjänst | SLP Hiss och Lyftbesiktning AB | St Gertrud Konferens | Statens Medieråd | Stendahls Bil | Stockholms Universitet | Svenska Kyrkan | Svenska mässan | Svergies Bästa Bord | Teater 23 | Tukan Förlag | Västtrafik AB | Volvo | Westers Catering och Arrangemang AB

Produkter

Applikationer färdiga att använda och enkla att anpassa.

premium affärssystem

Premium Affärssystem

Ett modernt affärssystem som är lätt att arbeta i och stödjer processerna i ditt företag.
Systemet är framtaget för att passa dina behov.

Prio

PRIO - projekt och ekonomistyrning

PRIO är en digital lösning för att stödja processer kring bygg- och utrustningsinvesteringar – från äskande till genomföranden. Utformat för användning i vården. Med PRIO får du en transparent och strukturerad hantering av beslut, ekonomi och projekt.

Projekt i urval

Ett axplock av våra projekt som vi fått tillåtelse att visa upp.

Vi på Månen

Vi ”Månar” särskilt om:

 • långa relationer både för våra kunder, medarbetare och partners
 • aktivt sökande av ny kunskap och delande av detta
 • varandra och resan tillsammans såväl internt som externt
 • att det är mänskligt att fela, men fel att inte rätta och lära
 • att planera och kommunicera med tydlighet och framförhållning
 • att bruka sunt förnuft vid hantering av resurser i form av tid, pengar och miljö

Overkligt bra

Vår vision är att skapa overkligt bra digitalisering för vår kunder. Självklart gör vi fel ibland men det vi är riktigt duktiga på är att dra lärdom och dela kunskap av våra framgångar och misstag. Det har med åren gjort oss till overkligt bra problemlösare där vi omsätter reala problem till it-lösningar och appar på löpande band. Idag är vi ett 30-tal konsulter som jobbar på en internationell arena med tusentals utvecklare inom vår nisch. På Square Moon har vi under 30 år slipat vår ”best practice” som passar projekt av olika storlekar.
Läs hela vår historia...

Besättning

Alla på Månen
Göteborg
Malmö
Stockholm
Underkonsulter

David Ström

Utvecklare
Göteborg
031-72 32 028

Hugo Svanberg

Utvecklare
Göteborg
031-723 20 35

Jan Book

VD
Göteborg
031-72 32 023

Magnus af Klinteberg

Utvecklare
Göteborg
031-72 32 022