Den bästa relationen

ger det bästa resultatet.

Skräddarsydda digitala lösningar

Detta är vad vi gör

Vi utvecklar digitala lösningar och applikationer tillsammans med organisationer i alla storlekar och branscher.

På Square Moon utvecklar vi anpassade applikationer i nära samarbete med våra kunder. Vi digitaliserar genom att leverera skräddarsydda mjukvarulösningar för dator, platta, smartphone och webb.

I vårt arbete är den viktigaste delen att lära känna den organisation vi samarbetar med. Inte bara för att vi värdesätter relationen som sådan, utan för att det är förutsättningen för att vi tillsammans ska kunna tackla identifierade problem och sjösätta en lösning som ger effekt.

Rapid Application Development är ett sätt att se på systemutveckling som sätter process och resultat före omfattande och låsta specifikationer. Vi arbetar enligt dessa metoder och med verktyg och plattformar som stödjer dem.

Genom att vara en aktiv och involverad leverantör skapar vi trygghet under utvecklingsarbetet och efter driftsättning. Våra lösningar kan enkelt förändras i takt med tiden och vi ser på rollen som er support- och driftspartner som en av våra viktigaste arbetsuppgifter.

Så här gör vi

Det är inte svårt att göra rätt,
men det är lätt att göra fel

Vi arbetar kontinuerligt med att definiera, kartlägga och vidareutveckla våra processer.
Vi vill leverera de bästa lösningarna, på bästa möjliga sätt.
Så har vi resonerat sedan millennieskiftet.

Analys

Process- och effektkartläggning utförs för att förstå era arbetssätt och vad ni vill uppnå.

Utveckling

Agil utvecklingsprocess i nära samarbete. Vi jobbar iterativt med idéer från skisser till färdiga funktioner.

Driftsättning

Vi sätter nödvändig it-infrastruktur på plats, migrerar befintlig information och utbildar nyckelpersoner.

Förvaltning

Framtiden för lösningen säkras genom formaliserade support- och förvaltningsprocesser.

VERKTYGSLÅDAN

Design/UX

Väl fungerande användargränssnitt gör komplexa lösningar begripliga och behagliga att använda. Vi skissar och bygger prototyper. Form följer funktion; funktion har form.

Programmering

Vi har våra rötter i Filemakerutveckling, och mycket vi levererar bygger även idag på FileMakers plattform. Det vi kompletterar med är främst webbutveckling. PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL och frameworks som Laravel och CodeIgniter.

Integration

Inget system är en ö. Flera system som kommunicerar är bättre än en solitär. Vi kopplar ihop lösningar och tjänster. Visma, Navision, TimeEdit, Web Services/REST, JSON, SMS etc. Så länge det finns ett API, finns det hopp.

Agil utveckling

Genom att jobba agilt (lättrörligt) undviker vi orealistiska projektplaner, och allt för byråkratiska kravspecifikationer och fokuserar istället på resultat. Vi arbetar i cykler med löpande avstämningar för att verifiera att vi träffar målet.

Support

Långsiktig trygghet är viktigt. Vi åtar oss därför att stötta våra kunder i användandet och underhålla de tekniska delarna av vår leverans. Vi har väl beprövade rutiner och ett ärendehanteringssystem till vår hjälp.

Kartläggning

Vi vill på ett tidigt stadium förstå varför en lösning ska tas fram och hur den ska användas. En effektkarta (R) beskriver nyttan för både verksamhet och användare. En processkarta beskriver hur er verksamhet fungerar och de processer som ska stödjas.

Drift

Vi pysslar om, driftar och underhåller servrar i Sverige och utomland och erbjuder plats i molnet för våra kunders lösningar. Åtkomst där du är, backup och säkerhet. Vi kan det, du slipper.

Migrering

Vi tar tillvara på befintliga funktioner som är bra och värdefull data som du samlat på dig. Vid behov kan vi tvätta och konsolidera.

Utbildning

Vi har 20 års erfarenhet av utbildningar. Gå en utbildning för att bli en bättre användare, en bättre beställare, eller bli en Filemakerutvecklare själv.

FileMaker

Om FileMaker

FileMaker är en kraftfull plattform för att skapa skräddarsydda applikationer, integrationer och arbetsflöden för din digitala transformation. Miljontals användare i organisationer världen runt använder plattformen för att hantera kontakter, lager, projekt, event och mycket annat. FileMaker kan lagra terabytes av information, kvadriljontals av poster, och håller mycket hög standard när det kommer till kryptering och datasäkerhet. Bakom FileMaker-plattformen står Claris som är ett dotterbolag till Apple.

Certifiering

FileMaker-certifiering är den officiella kompetensstämpeln från Claris. Certifieringen intygar erfarenhet och teknisk kännedom om samtliga FileMaker-produkter och erhålls genom ett standardiserat och internationellt certifieringstest. Vi på Square Moon har certifieringar för varje version av FileMaker sedan version 7 då testet infördes. Dessutom är vi, som ett av en handfull bolag i Sverige, Claris Partners på Platinumnivå. Det betyder att vi har en nära relation och dialog med Claris. Vilket vi värderar.

Relationer vi värdesätter

Accus | Agenda Retail | Alfa Laval | Another Textile Company | Apple | Arepa | Baldursson | Björn Borg | Buff Filmfestival | Chimney | Filippa K | Form/Design Center | Fyrarummaren | Göteborgs universitet | Karolinska Institutet | Keyback Nyckelbrickor AB | Kriminalvården | Lunds universitet | Linnéuniversitetet | Linköpings universitet | Malmö Kongressbyrå | Mastiff Projekt | Merit utbildning | Musikhögskolan i Malmö | Region Norrbotten | Region Skåne | Skånes universitetssjukhus | Skånsk Byggtjänst | St Gertrud Konferens | Sveriges Bästa Bord | Teater 23

Produkter

Applikationer färdiga att använda och enkla att anpassa.

premium affärssystem

Premium Affärssystem

Ett modernt affärssystem som är lätt att arbeta i och stödjer processerna i ditt företag.
Systemet är framtaget för att passa dina behov.

Prio

PRIO - projekt och ekonomistyrning

PRIO är en digital lösning för att stödja processer kring bygg- och utrustningsinvesteringar – från äskande till genomföranden. Utformat för användning i vården. Med PRIO får du en transparent och strukturerad hantering av beslut, ekonomi och projekt.

Projekt i urval

Ett laxplock av våra projekt som vi fått tillåtelse att visa upp.

Besättning

Sedan år 2000 har vi suttit i kulturkvarteret S:t Gertrud i hjärtat av Malmö som med sina 19 hus tillsammans speglar mer än 500 år av Malmös historia. Så här ser arbetslaget ut.

Månen tur och retur

Facebook

@SquareMoonIndustries

Vi betraktar vår Facebook-sida som vår dagbok. Var vi är, vad vi gör, och vad som händer. Räkna med en del trams och ovidkommande tyckande. Här vänder vi oss till alla som är nyfikna på vad som händer på månen. Gilla oss, så gillar vi dig. #karma

Linkedin

@square-moon-industries-ab

På LinkedIn faller vi in i mönstret och håller en lite mer stiff profil. Ambitionen är att inläggen ska ha en närmare koppling till den bransch vi verkar i. Mindre trams, mer business. Dessutom tycker vi att det är ett bra alternativ till visitkort. Check it out.

Twitter

@SquareMoonMalmo

Ett bra sätt för oss att hålla kontakt med kollegor och gelikar världen över. Vi lyssnar på det senaste skvallret inom it-svängen och roterar runt i det FileMaker-universum som vi brinner för. Här är vi som mest tekniska och insnöade i vår värld.

Bilder från månen

Artiklar

Det nya agila Claris

För ett antal år sedan kom det en ny maffig version av FileMaker ungefär var 18e månad. De senare åren har detta hänt årligen. Som vi tidigare skrivit om lovade Claris under våren att version 19 skulle vara den sista årliga releasen. Så blev det!

Artikel - 30 September 2020
Claris Connect

Claris Connect

Tidigare i våras släppte Claris (tidigare FileMaker Inc.) en ny produkt som man kallar Claris Connect - ett verktyg för att skapa smidiga arbetsflöden och integrationer.

Artikel - 23 June 2020
FileMaker 19

FileMaker 19

Förra veckan släppte Claris sin senaste version av FileMaker som kommer med en del värdefulla nyheter, bland annat möjligheten att nyttja Javascript.

Artikel - 26 May 2020
Square Moon ♡ Premium System

Square Moon ♡ Premium System

Sveriges ledande utvecklare av FileMaker-system, Premium System och Square Moon, inleder idag ett partnerskap som ger stark närvaro i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Press release - 11 May 2020

Vi månar om vår kultur

En företagskultur uppstår vare sig man vill eller inte.
Vi jobbar med att definiera den kultur vi vill ha för att den ska bli vår egen.

Resultat är viktigt, men vi sätter relationen först. Det gör vi för att vi menar att den bästa relationen ger det bästa resultatet. Vi värderar relationer som ger något på ett personligt plan. Relationer som leder till att vi lär oss nya saker, engagerar varandra och jobbar gemensamt för den bästa lösningen – för alla. Av den anledningen söker vi aktivt meningsfulla relationer. Med kunder, med leverantörer och med samarbetspartners.
Vi är måna om våra relationer och ser det som självklart att erbjuda en personlig kontakt. Vi har ingen anonym supportavdelning eller några pushiga säljare. Vi tror inte att det gynnar våra relationer. Därför gömmer vi aldrig våra kontaktuppgifter.
Vi vill att relationer ska vara långsiktiga och ärliga. Vi är de vi är och vill att alla inblandade ska känna det lyxiga i den friheten. Varför? Därför att varje deltagare i projekt som är trygg i sin roll är fri att fullt ut fokusera på det väsentliga: samarbetet och slutmålet. Tydliga projektmål får inte skymmas av prestige.
Vi är inget utan input och information från andra. Vi inser detta och försöker därför själva vara öppna med den kunskap och information vi besitter. Vi har kollegor i branschen, inte konkurrenter. Vi samarbetar gärna och ofta. (T ex inom filemakerutvecklarna.se.) Öppenheten har naturligtvis gränser. Den tydligaste: kunskap och data vi fått i förtroende av våra kunder.
Att komma till insikt och nå förståelse är avgörande för projekt och resultat. Genom att odla goda relationer och jobba hårt på att lyssna och iaktta kan vi tillsammans med våra kunder hitta lösningar som håller i teori och i praktik; nu och sen. Två öron, två ögon, bara en mun.
Vårt erbjudande riktas inte till en särskild bransch. Därför vinner vi stora fördelar på att ha en bred bas av allmänbildning grundad i allmän nyfikenhet. Samma nyfikenhet utgör en förutsättning för att kunna lösa de konkreta problem och utmaningar som vi ställs inför. Vi avsätter tid och resurser till förkovran i alla möjliga former.
Vi må eftersträva perfektion i allt vi gör men inser samtidigt att ingen är fullkomlig och att alla kan fela. Vår utvecklingsprocess stödjer att vi tillsammans kan prova oss fram och tillåtas att göra fel och göra om på vägen. För oss är det avgörande! Vi uppmuntrar ett öppet klimat där man tillåts utforska nya och oprövade vägar.
Arbete och fritid i harmonisk balans. Svårt, men vi tror på att förenkla detta genom att ge varandra möjlighet att styra över tid och planering i största möjliga utsträckning. Vi har inga fasta arbetstider eller detaljerade arbetsbeskrivningar utan litar på varandras förmåga att planera och utföra det arbete som förväntas. Vår ledstång för att prioritera: kund, företaget och gruppen går före egna intressen. I den ordningen.
Vi ogillar detaljstyrning och försöker istället fokusera på att upprätta tydliga mål och att skapa rätt förutsättningar för var och en att uppnå dessa. Målen får gärna vara SMARTa, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Inte lätt detta heller, men ju mer vi jobbar med detta desto bättre blir vi.

Kontakta oss

Telefon

+46 (0)40-25 89 59

Adress

Norra Vallgatan 18
211 25 Malmö
Sweden

E-post

info@squaremoon.se
support@squaremoon.se