Vi månar om vår kultur

En företagskultur uppstår vare sig man vill eller inte.
Vi jobbar med att definiera den kultur vi vill ha för att den ska bli vår egen.

Resultat är viktigt, men vi sätter relationen först. Det gör vi för att vi menar att den bästa relationen ger det bästa resultatet. Vi värderar relationer som ger något på ett personligt plan. Relationer som leder till att vi lär oss nya saker, engagerar varandra och jobbar gemensamt för den bästa lösningen – för alla. Av den anledningen söker vi aktivt meningsfulla relationer. Med kunder, med leverantörer och med samarbetspartners.
Vi är måna om våra relationer och ser det som självklart att erbjuda en personlig kontakt. Vi har ingen anonym supportavdelning eller några pushiga säljare. Vi tror inte att det gynnar våra relationer. Därför gömmer vi aldrig våra kontaktuppgifter.
Vi vill att relationer ska vara långsiktiga och ärliga. Vi är de vi är och vill att alla inblandade ska känna det lyxiga i den friheten. Varför? Därför att varje deltagare i projekt som är trygg i sin roll är fri att fullt ut fokusera på det väsentliga: samarbetet och slutmålet. Tydliga projektmål får inte skymmas av prestige.
Vi är inget utan input och information från andra. Vi inser detta och försöker därför själva vara öppna med den kunskap och information vi besitter. Vi har kollegor i branschen, inte konkurrenter. Vi samarbetar gärna och ofta. Öppenheten har naturligtvis gränser. Den tydligaste: kunskap och data vi fått i förtroende av våra kunder.
Att komma till insikt och nå förståelse är avgörande för projekt och resultat. Genom att odla goda relationer och jobba hårt på att lyssna och iaktta kan vi tillsammans med våra kunder hitta lösningar som håller i teori och i praktik; nu och sen. Två öron, två ögon, bara en mun.
Vårt erbjudande riktas inte till en särskild bransch. Därför vinner vi stora fördelar på att ha en bred bas av allmänbildning grundad i allmän nyfikenhet. Samma nyfikenhet utgör en förutsättning för att kunna lösa de konkreta problem och utmaningar som vi ställs inför. Vi avsätter tid och resurser till förkovran i alla möjliga former.
Vi må eftersträva perfektion i allt vi gör men inser samtidigt att ingen är fullkomlig och att alla kan fela. Vår utvecklingsprocess stödjer att vi tillsammans kan prova oss fram och tillåtas att göra fel och göra om på vägen. För oss är det avgörande! Vi uppmuntrar ett öppet klimat där man tillåts utforska nya och oprövade vägar.
Arbete och fritid i harmonisk balans. Svårt, men vi tror på att förenkla detta genom att ge varandra möjlighet att styra över tid och planering i största möjliga utsträckning. Vi har inga fasta arbetstider eller detaljerade arbetsbeskrivningar utan litar på varandras förmåga att planera och utföra det arbete som förväntas. Vår ledstång för att prioritera: kund, företaget och gruppen går före egna intressen. I den ordningen.
Vi ogillar detaljstyrning och försöker istället fokusera på att upprätta tydliga mål och att skapa rätt förutsättningar för var och en att uppnå dessa. Målen får gärna vara SMARTa, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Inte lätt detta heller, men ju mer vi jobbar med detta desto bättre blir vi.

Vi på Månen

Vi ”Månar” särskilt om:

  • långa relationer både för våra kunder, medarbetare och partners
  • aktivt sökande av ny kunskap och delande av detta
  • varandra och resan tillsammans såväl internt som externt
  • att det är mänskligt att fela, men fel att inte rätta och lära
  • att planera och kommunicera med tydlighet och framförhållning
  • att bruka sunt förnuft vid hantering av resurser i form av tid, pengar och miljö

Overkligt bra

Vår vision är att skapa overkligt bra digitalisering för vår kunder. Självklart gör vi fel ibland men det vi är riktigt duktiga på är att dra lärdom och dela kunskap av våra framgångar och misstag. Det har med åren gjort oss till overkligt bra problemlösare där vi omsätter reala problem till it-lösningar och appar på löpande band. Idag är vi ett 30-tal konsulter som jobbar på en internationell arena med tusentals utvecklare inom vår nisch. På Square Moon har vi under 30 år slipat vår ”best practice” som passar projekt av olika storlekar.

Historia

Square Moon har visserligen inte funnits sedan tidernas begynnelse, men vi har ett par decennier på nacken – och då hinner det ändå hända en del. Ta del av några avgörande händelser som kvalat in på vår tidslinje.Läs mer

En del av Aderian group

Square Moon en del av Aderian group

Sedan hösten 2022 är SquareMoon en del av IT-koncernen Aderian.
Aderian idé är att samla entreprenörsdrivna bolag med unika kompetenser inom IT-området. Målet är att bli ledande inom IT-jänster inriktade på små och medelstora företag.

Med samarbetet kan vi bredda vårt erbjudande och samarbeta på de områden som är viktiga för vår konkurrenskraft.

Lokalkännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare när de enskilda bolagen möter en högre efterfrågan av IT-tjänster.

Tillsammans kan uppdragen utvidgas på såväl nationell som internationell nivå med fokus på IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Läs mer om Aderian här


Månen tur och retur

Facebook

@SquareMoonAB

Vi betraktar vår Facebook-sida som vår dagbok. Var vi är, vad vi gör, och vad som händer. Räkna med en del trams och ovidkommande tyckande. Här vänder vi oss till alla som är nyfikna på vad som händer på månen. Gilla oss, så gillar vi dig. #karma

Linkedin

@square-moon-ab

På LinkedIn faller vi in i mönstret och håller en lite mer stiff profil. Ambitionen är att inläggen ska ha en närmare koppling till den bransch vi verkar i. Mindre trams, mer business. Dessutom tycker vi att det är ett bra alternativ till visitkort. Check it out.

Twitter

@SquareMoonAB

Ett bra sätt för oss att hålla kontakt med kollegor och gelikar världen över. Vi lyssnar på det senaste skvallret inom it-svängen och roterar runt i det FileMaker-universum som vi brinner för. Här är vi som mest tekniska och insnöade i vår värld.

Besättning

Alla på Månen
Göteborg
Malmö
Stockholm
Underkonsulter

Bo Widén

Utvecklare
Malmö
031-72 32 029

Camilla Alexandersson

Underkonsult
I husbilen
 

David Ström

Utvecklare
Göteborg
031-72 32 028

Ellen Arvidsson

Utvecklare
Malmö
031-72 32 027