En del av Aderian group

Square Moon en del av Aderian group

Sedan hösten 2022 är SquareMoon en del av IT-koncernen Aderian.
Aderian idé är att samla entreprenörsdrivna bolag med unika kompetenser inom IT-området. Målet är att bli ledande inom IT-jänster inriktade på små och medelstora företag.

Med samarbetet kan vi bredda vårt erbjudande och samarbeta på de områden som är viktiga för vår konkurrenskraft.

Lokalkännedom och mångårig branscherfarenhet är gemensamma nämnare när de enskilda bolagen möter en högre efterfrågan av IT-tjänster.

Tillsammans kan uppdragen utvidgas på såväl nationell som internationell nivå med fokus på IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Läs mer om Aderian här