premium-affarssystem

Vår historia

Vår historia

 • 1998

  Premium System

  Bolagets första gren startades i Göteborg i april 1998 och hette då Premium System och var en del i dåvarande datoråterförsäljaren Prenordia data. Affärsidén då, är densamma som idag, att utveckla kundanpassade databassystem. Vår första större kund blev Volvia Försäkringar som vi har jobbat tillsammans med sedan 1999 och fortfarande bistår i förvaltningen.

 • 1998-2007

  2:a Långgatan

  Från 1998 till 2007 låg vi på 2:a Långgatan i centrala Göteborg. Vi skojar fortfarande om tiden då vårt Internet svajade när Danmarksfärjorna passerade utanför. Internet var fortfarande i sin barndom och även flera av våra nuvarande medarbetare tillhörde detta epitet.

 • 2000

  Square Moon Industries

  2000 startades Malmö-grenen av bolaget under namnet Square Moon Industries i en lägenhet mitt emot Folkets Park. Det knackades databasapplikationer åt allt från långhåriga skidtillverkare och rostbehandlingsfanatiker till pionjärer inom digitala vårdjournaler och förlagsbranschen. Redan under de tidiga åren knöts band med kongressbyrån MKON (som än idag är en nära och uppskattad kund). Tack vare denna relation hittade vi ut ur lägenheten och flyttade in på vårt första kontor i kvarteret S:t Gertrud i närheten av Malmö C.

 • 2007

  Devcon Scandinavia

  2007 startade den Skandinaviska utvecklarkonferensen Devcon Scandinavia, en konferens som vi var en av tre initiativtagare till och som vi tillsammans arrangerat årligen. På denna konferens träffas FileMaker-utvecklare från hela Skandinavien för att utbyta tankar och erfarenheter, alla med ett brinnande gemensamt intresse för utvecklingsplattformen. Idag är vi flitiga talare på den internationella utvecklarkonferensen Claris Engage.

 • 2013

  Premium Software

  2013 startades ett systerbolag till grenen i Göteborg under namnet Premium Software AB och med syftet att skapa standardprodukter med FileMaker som bas. Softwares affärsidé kompletterade vårt kunderbjudande väl med försäljning av färdiga grundmoduler till nya kundsegment. Vi har idag färdiga produktmoduler inom ett tiotal områden, alla med kopplingar till mobila appar.

 • 2017

  Premium Software fusioneras

  Sommaren 2017 valde vi att fusionera Premium Software med Premium System för att bättre kunna dela och fördela våra interna resurser när produkterna växer kraftigt. Premium lever idag vidare som varumärket för våra produkter.

 • 2019

  Öppnar i Stockholm

  2019 etablerar vi ett kontor i Stockholm med tre erfarna utvecklare redan från starten.

 • 2019

  Fördjupat samarbete

  På våren 2019 inleddes ett fördjupat samarbete mellan de då två separata bolagen, Premium System och Square Moon Industries. Vi började då på allvar hjälpas åt för att få bästa möjliga sammansättning i gemensamma projekt och på ett mer systematiserat sätt jobba med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Samarbetet utvecklades overkligt bra!

 • 1 november 2021

  Square Moon

  Från den 1 november 2021 verkar vi i ett gemensamt bolag under namnet Square Moon! Idag finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vårt huvudkontor ligger på Flöjelbergsgatan i Mölndal där också vår administration sitter. I Stockholm finns vi på härliga Söder med närhet till det mesta. I Malmö sitter vi i fantastiska lokaler i ett av Malmös äldsta kvarter, S:t Gertrud, med anor från 1500-talet.

 • 2022

  Utmärkelsen "Årets Gasell"

  Varje år uppmärksammar Dagens Industri Sveriges mest framgångsrika företag där mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag kvalificeras. Detta år fick vi utmärkelsen. Square Moon har nu haft en stark tillväxt och dubblat omsättningen de senaste två åren.

 • 2023

  Vi blir en del av Aderian

  Våren 2022 bildade ett antal tjänstebolag inom IT-branschen i Sverige koncernen Aderian Group.Syftet med Aderian är att samla ett antal bolags unika kompetenser, med målet att bli en ledande aktör inom IT & applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster säkerhet och digitalisering till små och medelstora företag.