FileMaker 19

FileMaker 19

Nu har den kommit: FileMaker 19

F örra veckan släppte Claris en ny version av FileMaker.

Bland de viktigaste nyheterna denna gång är en rejält förbättrad möjlighet för oss att förstärka en FileMaker-applikation med JavaScript. Detta kan vara för utöka möjligheterna att visualisera data på ett sätt som FileMaker annars har svårt för, eller för att på andra sätt nyttja den styrka som finns i JavaScript. Vidare ger FileMaker 19 ett smakprov på framtiden med stöd för AI och Machine Learning genom att ge tillgång till delar i Apples Core ML-teknologi.

Andra nyheter i korthet:

  • Stöd för att utveckla röststyrning i iOS med Siri Shortcuts
  • Möjlighet att skanna NFC-taggar (Närfältskommunikation)
  • Efterlängtade förbättringar i WebDirect (t ex stöd för Card-fönster)
  • Möjlighet att automatisk öppna en fördefinierad applikation när FileMaker startas
  • Förbättringar i servermiljön

Våra vänner på Premium har skrivit en mer ingående beskrivning av nyheterna.

Den nya versionen heter FileMaker Pro 19, men det är tydligt att Claris väljer att inte fokusera så mycket på budskapet om en ny version. Denna tendens följer det som för mången annan mjukvara; förbättringar släpps ofta och relativt tyst, till skillnad från att en årlig kampanj missionerar hur fantastisk “den nya stora uppgraderingen” är. FileMaker är inte fullt där ännu, men det har nyligen annonserats att man från med nu går över till att släppa uppdateringar minst en gång i kvartalet och inte årligen som tidigare. Detta är något vi länge har efterlyst och varmt välkomnar.

 

Sammanfattningsvis...

Claris senare års satsning på datautbyte via RESTful API och möjlighet till molndrift hos leverantörer som Amazon (AWS), och nu satsningen på förbättrat stöd för JavaScript och Machine Learning visar att investeringar i produktutveckling fortsätter att vara en framgångsfaktor. FileMaker håller jämna steg med utvecklingen i stort och visar gång på gång att de tar täten i den kategori av mjukvara som kommit att kallas Workplace Innovation Platforms. Mer på detta ämne kan du läsa här:

 

Rusa till uppgradering nu?

Som vanligt väljer vi att skynda långsamt om inte motsatsen är motiverad. Att låta en omgång barnsjukdomar i en ny version rättas är oftast en väl vald taktik för en stabil driftsmiljö. Filformatet i denna nya version är detsamma som för andra aktuella versioner, så en uppgradering av FileMaker-miljön till version 19 är inget omfattande projekt.

Från och med september detta år kommer endast version 18 och 19 vara de av Claris officiellt understödda.

Har du funderingar kring vad allt detta innebär för dig? Slå en signal.

Artikel

26 May 2020