Claris FileMaker Pro

Dagens FileMaker heter 2023!

Vad händer med FileMaker?

Det har varit mycket snack om Claris Studio och Claris Connect senaste tiden, men vad händer med FileMaker kanske vissa undrat. Undra no more. FileMaker 2023 är här!


Nytt namn, ny ikon

Folket på Claris har senaste åren medvetet och uttryckligen jobbat hårt för att anamma ett mer agilt arbetsätt. De går igenom vad man kallar en agil transformation. Vi märker det tydligt på områden som transparens och ett ökad fokus på återkoppling från användare. Med andra ord: Claris berättar vad vad man har på gång, hur man tänker och vilka planer man har och de låter oss partners ta del i, och komma med synpunkter på det löpande arbetet.

Men där det kanske märks mest är takten i vilken de släpper nya versioner av plattformen. Bara under de två år som följde releasen av version 19 har inte mindre än sju versioner av FileMaker släppts! Vi som har hängt med ett tag minns att det kunde dröja mellan ett och två mellan versionerna. Och däremellan bara tystnad och buggfixar. En märkbar och nödvändig utveckling! I och med denna senaste release vill man ruska om de användare därute som känt att version 18 kan väl inte ligga så långt från den där version 19 man pratar om. Men det är fyra sen 18 släpptes och i tech-världen är detta som alla vet en mindre evighet.

Samtidigt som man alltså döper den nya versionen till Claris FileMaker 2023 så uppdateras logotypen för FileMaker. Allt för att för att få oss alla att hänga med i utvecklingen av det senaste.

 

Så vad är nytt?

Helt ärligt som kommer du som dagligdags använder och jobbar i en FileMaker-applikation inte att sukta efter denna version. Funktionerna i denna release riktar sig i första hand till professionella utvecklare. De huvudsakliga anledningarna för dig att uppgradera kan sammanfattas som: Hålla takten med teknikutvecklingen. I denna version har många underliggande teknologier fått pigga up sig. Stöd på serversidan för ARM-processorer, Ubuntu 22 LTS och Java JRE är viktiga steg. På temat säkerhet kan vi nämna uppdaterade OpenSSL-bibliotek, ytterligare förbättringar av kryptering och fler möjligheter till autentisering via Active Directory.

Stabilitet, prestanda och buggfixar. Hundratals buggar har rättas i denna version och effektivare minnesallokering och uppdaterade komponenter för WebDirect ger båda prestandaförbättringar. Och inte minst: Nya verktyg ger oss som utvecklar nya möjligheter att lösa dina problem på nya, bättre och enklare sätt.

 

Detaljerna

För dig som mäktar med en runda tech talk kommer här ett axplock på nyheter i FileMaker 2023 som vi ser kommer att ge värde.

 

Transaktionsloggning

Med en trigger - kallad OnWindowTransaction - får vi nu möjlighet att enkelt fånga information i det ögonblick en post skapas, ändras eller raderas. Mycket användbart vid utveckling av sofistikerad loggning och vi tror också att detta kan bli ett bra verktyg att använda vid synkronisering av information med andra system och plattformar.