Kyrkans SOS

Square Moon hjälper Kyrkans SOS

Vi beundrar alla de fantastiska volontärer som bemannar jourer för människor i kris. Under de senaste två åren med pandemi har det blivit tydligt att det mänskliga mötet många gånger är en bristvara. Behoven märks både genom ökad trafik till samtalsjourer och ökat fokus på suicidprevention. Att kunna ringa någonstans och uppleva känslan av att få vara i fokus, få prata till punkt och ges stöd för att sätta ord på det som kan kännas svårt kan i många fall vara livsavgörande.

Kyrkans SOS är en sådan organisation som året runt, alla dagar i veckan besvarar samtal och brev under eftermiddagar och kvällar. De som svarar är volontärer med olika bakgrund som förenas i ett intresse för människor, och en önskan att hjälpa andra. Förvissningen är att samtalet och det medmänskliga mötet ger hopp, livsmod och möjlighet till förändring för en människa som är i kris. Kyrkans SOS hanterar årligen ca 20 000 telefonsamtal och 3 000 brev. Organisationen har funnits sedan början av 1970-talet.

 

Om projektet

Verksamheten för Kyrkans SOS växer och för detta behövs vidareutveckling av systemstöd. Square Moon kommer att bistå med att förnya ett äldre verksamhetssystem för att underlätta vidare förvaltning och anpassning. Nya Regnbågslinjen är exempel på verksamhetsområden som tillkommit och behövde nya stödfunktioner i systemet. Med systemet hanteras bland annat bemanning av samtalslinjer, samt planering av utbildning och uppföljning av volontärer.

 

Square Moon är med och delfinansierar

När vi på Square Moon valde projekt att aktivt stödja för 2022 var det ett enkelt val. På Square Moon brinner vi för att bygga overkligt bra systemstöd till våra kunder. Kan vi bistå Kyrkans SOS i deras ökande trafik värmer det extra i våra hjärtan.

 

Mer om Kyrkans SOS

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. De som svarar i SOS-telefonen och SOS-brevlådan är volontärer med olika bakgrund. Volontärerna är utvalda och utbildade, och arbetar utan ekonomisk ersättning. Kyrkans nätvandrare är anställda i Svenska kyrkans församlingar, och utför sitt uppdrag som en del av sin tjänst, och utbildas och handleds av Kyrkans SOS.

Nyhet

22 December 2021