1177 Vårdguiden

S om ett led i att vägleda vårdsökande och avlasta akutvården, sökte 1177 en webbaserad tjänst där vi medborgare kunde få hjälp med en bedömning av vilken typ av vård vi behöver. Genom några få klick i en hierarkisk frågestruktur blir utslaget blir antingen egenvård, vård på vårdcentralen eller akutvård.

Tekniskt sett är lösningen utvecklad med teknologier som php, javascript, css3, html5. Motorn för tjänsten är en FileMaker-databas. Gränssnittet är fullt responsivt och fungerar alltså i både smarta telefoner, läsplattor och i en vanlig webbläsare.

Krav:

  • Intuitivt och tillgängligt användargränssnitt
  • Möjlighet för alla användare att betygsätta och lämna synpunkter
  • Utvärdering av synpunkter och betyg
  • Enkelt för administratör att löpande uppdatera texter och alternativ

För rent administrativa funktioner används FileMakers webbteknologi Web Direct som låter oss skapa kraftfulla webbapplikationer med små medel.

Egenbedömningstjänsten är utvecklad på uppdrag av och i samarbete med Munkeby Development AB.

Kund

1177 Region skåne


Lanserad

2015-03


Kategori

Desktop, Mobila enheter, FileMaker, Web

Galleri för 1177 - Egenbedömning

Här nedan hittar du ett urval av bilder