Besiktningsprotokoll iPad

T ill ett så kallat Spotlight Event på Apple Store Emporia – där vi tillsammans med FileMaker Nordic presenterade FileMakers möjligheter – byggde vi denna prototyp för att visa hur FileMaker-plattformen kan användas för att driva system och lösningar anpassade för att användas på iPhone och iPad. Det senare i detta fall.

Vad vi ville visa var att man i professionella sammanhang ofta stöter på problem med traditionella appar, och hur FileMaker på ett självklart sätt löser dessa.

Vilka problem? Ofta är det svårt att jobba många i samma lösning. Informationen lagras på en anonym tillverkares server med begränsad åtkomst och osäker framtid. Av samma anledning skapas isolerade öar av information som inte kan kopplas till andra system. Och kanske det mest uppenbara: Dina möjligheter att påverka hur en färdig lösning ser ut och fungerar är förstås mycket begränsade. Take it or leave it liksom…

Med en egenutvecklad lösning för iOS med FileMaker som plattform löser man vi dessa bekymmer. Genom att använda din egen FileMaker-drivna app(likation) får du:

  • Möjlighet att utforma och testa dig fram till en lösningen för dina behov
  • Stöd för många samtidiga användare
  • Full tillgång till datan och kontroll över var och hur den lagras
  • Möjligheter att integrera med andra system för utbyte av data
  • Möjlighet att att kombinera med användning av samma system i en dator
  • Alla tänkbara möjligheter att påverka din apps design och utseende

Låter det intressant så är du förstås välkommen att höra av dig!

Kund

Demo


Lanserad

Demo


Kategori

Mobila enheter, FileMaker