Chimney Genius Hub

C himney jobbar internationellt med film och kommunikation och har kontor i sju länder världen över. För ge alla medarbetare tillgång till varandras personliga profiler och kontaktuppgifter har ett webbaserat system skapats där alla anställda finns tillgängliga och sökbara. Systemet är samtidigt en plattform för att på ett strukturerat sätt hantera processer för individuella utvecklingssamtal med funktioner för utvärdering och definition av personliga mål.

Tekniskt sett är lösningen utvecklad med teknologier som php, javascript, css3, html5. Motorn för hubben är en FileMaker-databas. Gränssnittet är fullt responsivt och fungerar alltså i både smarta telefoner, läsplattor och i en vanlig webbläsare.

Nyckelfunktioner:

  • Hitta medarbetare inom Chimney
  • Ta del av information kring medarbetare
  • Jobba med utvecklingssamtal
  • Hantera spontanansökningar/uppladdning av cv
  • Automatisk generering av organisationsschema
  • Ökad kostnadsinsikt för managers

För rent administrativa funktioner finns ett backend som hanteras i en renodlad FileMaker-miljö.

Kund

The Chimney Pot Sverige AB


Kund sedan

2015


Lanserad

1 November, 2015


Kategori

Desktop, Mobila enheter, FileMaker, Web