Säljstöd - Pipeline Business Tool

P ipeline-verktyg för säljstöd och prognoser.

Systemet har utvecklats tillsammans med en global aktör i elektronikbranschen och används på lokal nivå i Sverige.

Lanserad

2013


Kategori

Desktop, FileMaker

Ett system i två delar

  1. En del för säljkåren som löpande underhåller sina säljmål, kommande affärer och handlingsplaner.
  2. En del för backoffice som stödjer säljprocesserna och kan prognostisera förväntade produktionsbehov.

Galleri

Här nedan hittar du ett urval av bilder