Skånsk Byggtjänst - Tukan

S kånsk Byggtjänst i Svedala är ledande i landet på att arrangera fackmässor för byggbranschen. Tillsammans har vi utvecklat Tukan, ett system som stödjer de centrala processerna för att presentera och hantera mässor.

Det interna systemet publicerar valda delar av mässinformationen på den publika webbplatsen. Senare kommer deltagaranmälningar från samma webbplats att läsas in. Nya kontaktpersoner läggs till och befintliga uppdateras.

"Tukan hjälper oss att samla all projektrelaterad information och kommunikation på ett ställe. Det ger oss helt nya möjligheter att analysera och komma till affärsmässiga insikter. Genom att ha all data i systemet kan vi arbeta mycket mer rationellt rent organisatoriskt."

Bengt Larsson, VD

I nära samarbete med Labrador Media har vi också sedan tidigare hjälpt Skånsk Byggtjänst med kravställning och projektledning för bygget av sajten skanskbyggtjanst.se.

Viktiga processer som systemet stödjer:

 • Kontakt med utställare
  • Säljstöd/CRM
  • Från tidig intresseanmälan till mässpecifika fakta och uppföljning
 • Bearbetning av besökare
  • Löpande registervård för kvalitet
  • Inbjudan via e-post och telefon
  • Hantering av inkommande anmälningar
 • Specifikation av projekt/mässa
  • Datum, plats, lokaler, leverantörer, avgifter, texter, osv.
  • Uppföljning i form av statistik och rapporter

Kund

Skånsk Byggtjänst AB


Kund sedan

2007


Lanserad

2017


Kategori

Desktop, FileMaker

Galleri för Skånsk Byggtjänst

Här nedan hittar du ett urval av bilder