Effektivisera ditt företag med API-integrationer för Digital Signering, Betalningar och Bokföring

I vår förra artikel så berättade vi om nyttan med API:er och nämnde lite löst hur de skulle kunna användas. I denna fortsättning ger vi mer konkreta exempel på hur API:er kan vara till hjälp för att effektivisera ditt företag med digital signering och bokföring.
Längst ned kan du läsa om vilka API:er vi på Square Moon erbjuder via vårt Premium API.

 

Digital Signering med Scrive API

Att använda tjänsten Scrive för digital signering erbjuder flera fördelar och kan vara mycket fördelaktigt för din verksamhet. Här följer några skäl till varför du bör överväga att signera digitalt med Scrive:

Tidsbesparing
Digital signering med Scrive eliminerar behovet av fysiska kopior och manuella underskrifter. Det sparar både tid och pengar för både avsändare och mottagare.

Snabb och effektiv process
Genom att använda Scrive kan du underteckna och få dokument signerade på några minuter, vilket är betydligt snabbare än traditionella metoder som kräver fysiska möten eller pappershantering.

Säkerhet och autentisering
Scrive använder avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda dokument och autentisera underskrifter. Det minskar risken för förfalskningar och säkerställer att endast behöriga parter har tillgång till de signerade dokumenten.

Miljövänligt
Digital signering minskar behovet av papper och minimerar företagets miljöpåverkan. Det är ett hållbart alternativ som bidrar till att minska användningen av pappersresurser.

Enkel arkivering och åtkomst
Signerade dokument lagras elektroniskt och kan enkelt arkiveras och finns alltid tillgängliga. Det underlättar för organisationen att organisera och hantera viktiga dokument.

Följer lagkrav
Scrive är utformat för att följa lagkrav och branschstandarder för digital signering. Det innebär att de signerade dokumenten är juridiskt bindande, uppfyller regler och normer.

Genom att implementera digital signering med Scrive kan du skapa en mer effektiv, snabb och säker process för att hantera och underteckna viktiga dokument inom din verksamhet. Detta ökar produktiviteten och förbättrar kundupplevelsen genom att minska onödiga förseningar och byråkratiska hinder.

 

Betalningar med Swish API

Att använda tjänsten Swish för säkra betalningar, utbetalningar och fakturering erbjuder flera fördelar och kan vara mycket fördelaktigt för din verksamhet. Varför du bör överväga att använda Swish? Kul att du frågar!

Snabba transaktioner
Swish möjliggör omedelbara överföringar mellan användare. Detta ger snabba och effektiva transaktioner, vilket är särskilt viktigt i dagens effektiva affärsmiljö.

Användarvänlighet
Swish-appen är enkel att använda och kräver endast en mobiltelefon, ett bankkonto samt Bank-ID för att genomföra transaktioner. Detta gör det till en användarvänlig lösning både för företag och deras kunder.

Säkerhet
Swish bygger på bankernas infrastruktur och använder stark kryptering för att säkerställa att transaktionerna är skyddade och trygga. Det ger hög säkerhet för både avsändare och mottagare.

Ökad kundnöjdhet
Genom att erbjuda Swish som betalningsalternativ kan du förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda en bekväm och snabb metod för betalningar. Kunder uppskattar ofta möjligheten att betala med enkla och moderna lösningar som Swish.

Mobilitet
Swish är en mobilbaserad tjänst, vilket innebär att du kan hantera dina betalningar var som helst och när som helst. Detta är särskilt användbart för företag med mobila arbetsstyrkor eller för dem som driver verksamhet på flera platser.

Fakturering med Swish
Swish erbjuder möjligheten att inkludera Swish QR-koder på dina fakturor. Det gör det enkelt för kunder att betala fakturor med bara några klick, vilket minskar risken för försenade betalningar och underlättar bokföringen.

Integration med Affärssystem
Swish kan integreras med olika affärssystem och betalningsplattformar, vilket gör det möjligt att anpassa och automatisera betalningsprocessen enligt företagets behov.

Låga Transaktionskostnader
Jämfört med vissa andra betalningsmetoder kan Swish erbjuda företag låga transaktionskostnader, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt, särskilt för mindre transaktioner.

Genom att använda Swish som en integrerad del av din betalningsstrategi kan du skapa en smidig och effektiv betalningsprocess som gynnar både ditt företag och dina kunder. Detta kan leda till ökad effektivitet, minskade kostnader och en förbättrad ekonomisk hantering.

 

Integration mot Fortnox API för Bokföring

Fortnox är ett av de ledande bokföringssystemen i Sverige. Att integrera din affärslösning med bokföringssystemet Fortnox kan erbjuda flera fördelar och underlätta olika aspekter av din verksamhet.

Automatiserad bokföring
Integrationen möjliggör automatiserad överföring av affärstransaktioner, fakturor och andra ekonomiska händelser till Fortnox. Detta sparar tid och minimerar risken för manuella fel i bokföringsprocessen.

Realtidsuppdateringar
Genom att integrera med Fortnox kan du få realtidsuppdateringar av din ekonomiska information. Det ger en ögonblicksbild av företagets ekonomiska ställning och underlättar snabba och informerade beslut.

Förenklad fakturering
Integrationen möjliggör enkel och snabb fakturering direkt från din affärslösning till Fortnox. Detta minskar risken för fel och förseningar i faktureringsprocessen och hjälper till att säkerställa att all försäljning bokförs korrekt.

Spårbarhet och rapportering
Fortnox erbjuder omfattande rapporteringsverktyg och analysmöjligheter. Genom att integrera din affärslösning med Fortnox får du en ökad spårbarhet och kan dra nytta av avancerade rapporter för att analysera företagets ekonomi.

Compliance och skattehantering
Fortnox är konstruerat för att följa lokala skatteregler och redovisningsstandarder. Genom att integrera med Fortnox kan du öka följsamheten och minska risken för felaktigheter vid deklarationer och rapporteringar till skattemyndigheter.

Effektiv hantering av leverantörsfakturor
Integrationen gör det möjligt att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor. Du kan enkelt genom integrationen bokföra dessa direkt i Fortnox, vilket minskar manuella processer och risken för fel.

Sparad arbetsinsats
Integrering med Fortnox eliminerar behovet av manuella överföringar mellan olika system. Det sparar tid och arbetsinsats som annars skulle ha gått åt till att manuellt uppdatera bokföringen.

Sammanfattningsvis gör integrationen med Fortnox att din affärslösning kan fungera sömlöst och effektivt tillsammans med ditt bokföringssystem. Det skapar en enhetlig och strömlinjeformad ekonomihantering, vilket är avgörande för en sund och växande verksamhet.

 

Integration mot CreditSafe för bättre affärsflöde

Att göra en integration mot CreditSafe för att underlätta kreditupplysningar och hämta aktuell kundinformation kan vara fördelaktigt för olika aspekter av företagets verksamhet. Här är några skäl till varför integration med CreditSafe kan vara värdefullt:

Snabb och effektiv kreditbedömning
Genom att integrera med CreditSafe kan man automatisera processen för att genomföra kreditupplysningar på både nya och existerande kunder. Detta ger snabb tillgång till viktig information för att fatta informerade beslut om kredit och betalningsvillkor.

Riskhantering och minskad kreditrisk
CreditSafe tillhandahåller omfattande data och analysverktyg för att bedöma kreditvärdighet och företagsrisker. Integrationen möjliggör kontinuerlig övervakning av kundens ekonomiska ställning, vilket hjälper till att minimera kreditrisken och undvika eventuella förluster.

Automatiserad uppdatering av kundinformation
Integration med CreditSafe gör det möjligt att automatiskt uppdatera och hämta aktuell kundinformation. Detta är särskilt viktigt för att hålla register över kunder och affärspartners uppdaterade och korrekta.

Möjlighet att identifiera potentiella företagspartners
CreditSafe tillhandahåller inte bara kreditinformation utan även information om företagets ekonomiska hälsa och affärsrelationer. Detta kan vara värdefullt för att identifiera pålitliga och stabila företagspartners.

Ökad effektivitet i kreditbeslutsprocessen
Integrationen automatiserar och effektiviserar kreditbeslutningsprocessen, vilket sparar tid och resurser. Det gör det möjligt för företaget att snabbt anpassa sig till förändringar i kundens ekonomiska situation.

Förbättrad kundrelation och kommunikation
Genom att ha aktuell och korrekt kundinformation till hands kan företaget skapa en mer personlig och anpassad kommunikation med sina kunder. Detta kan bidra till att stärka relationen och öka kundnöjdheten.

Följer lagkrav och företagspolicyer
CreditSafe är utformad för att följa lagkrav och branschstandarder när det gäller dataskydd och användning av kreditinformation. Genom att integrera med CreditSafe kan företaget säkerställa att de följer regelverket och interna policys.

Förenklade affärsflöden
Integration mot CreditSafe erbjuder smidig hantering av kreditinformation inom befintliga arbetsflöden och system.

Integrationen gör att du får en uppdaterad kundinformation om dina kunder i din affärslösning och kan genom ditt affärsflöde göra kreditupplysningar för att se att du väljer rätt kunder att göra business med.

 

Premium API - Square Moon erbjuder följande API integrationer

Square Moon har byggt upp en hub där vi erbjuder många fler API integrationer än ovan. Vi anser att vi är experter på just integrationer och att det är en av huvudnycklarna till ett väl fungerande affärssystem.

SMS

Har du kunder, kollegor, partners eller andra intressenter du skulle vilja nå med ett SMS? Vi erbjuder möjlighet att skicka SMS, men också SMS Gateway så att ni kan få svar på SMS.

NPS (Net Promoter Score)
För möjlighet att kontakta era kunder för uppföljning av er service, orderleverans eller annan information ni önskar få svar på.

Valutakurs
Är ni beroende av uppdatering av valutakurser i ert affärssystem. Vi integrerar ert system så att ni kan hämta ner valutakurser så ofta ni önskar.

Service Survey
Vill ni bli integrerade mot uppföljningsfunktionalitet? Vi integrerar er mot en välkänd Service survey som ger er möjlighet att kontrollera er kundnöjdhet med mera.

Microsoft Graph API
Stora delar av Microsoft programvaror har ett gemensamt sätt att göra integrationer mot. Det kallas för Microsoft Graph API. Det kan vara att skicka eller ta emot email. Skapa kalenderbokningar eller varför inte skicka och spara filer på rätt ställe. Möjligheterna är stora.

Barcode
En enkel barcode på en produkt för enklare scanning. En faktura med länk för betalning via betalningstjänst. En barcode har många möjligheter och vi kan hjälpa er att bygga en integration för att skapa rätt typ av barcode baserat på era behov.

Mailgun
De flesta affärssystem har ett behov av att kunna skicka email som följa upp om e-mailet har nått sin mottagare, se vad som läst etc. Mailgun är en stor aktör på marknaden som skickar säkra e-mail till dina kunder. Vi integrerar Mailgun i ert affärssystem så att ni kan skicka snygga HTML-baserade email baserade på templates ni själva bygger upp.

Mailchimp
Kanske världsledande i att skicka marknadsmaterial till kunder. Vi hjälper er att hålla koll på vilka subscribers som ska få e-mail, vi skapar templates och ser till att era kunder får rätt email för rätt utskick.

Webbkvittens
Har ni behov av någon typ av kvittens efter leverans eller för att signera en order? En enkel webbkvittens kan vara svaret för er affärslösning.

Trustpilot
Det är alltid viktigt att få reda på vad dina kunder tycker om dig och dina tjänster. Med Trustpilots plattform får du ett enkelt sätt att kommunicera över hela världen. Vi skapar integrationen åt dig och du får ett betyg du kan skryta med vid kommande införsäljningar.

Strålfors eller Mailit e-invoicing
Vill du skippa en massa utskrifter och portoavgifter? Vi erbjuder möjlighet till integration mot Strålfors eller Mailit tjänster där vi skickar över materialet som de sedan hanterar utifrån era behov. Om kunden önskar utskrift på papper så får de exempelvis en faktura hem i brevlådan, medan en annan kund önskar e-faktura direkt in i Kivra eller via e-post.

Firebase
Har du en massa kunder som du önskar nå via notifications på deras mobiler? Då kan vi hjälpa er att integrera mot Firebase för att, i princip gratis, skicka notifikationer till era kunder, till skillnad mot SMS som kan bli en kostsam utgift med många kunder.

Google API
Vad kan inte Google göra idag? Givetvis hjälper vi er att bygga integrationer. Det kan vara

 • Kartor, platser, avstånd, sökningar mm
 • Filhantering mot Drive
 • Kalender
 • Webbformulär
 • Sheets för snygga kalkylblad
 • Gmail för mailhantering
 • Cloud search
 • m.m.
 • Amazon API
  Givetvis har vi även integrationer mot Amazon och hela deras nätverk av olika tjänster. Fråga oss så berättar vi mer!

   

  Tack!

  Med detta avslutar vi vår duologi gällande API! Men det finns mycket mer att lära sig och ämnet är absolut aktuellt, så vi kan komma tillbaka till detta vid ett senare tillfälle. Tack för att ni tog er tid att läsa, vi hoppas att ni har lärt er någonting nytt eller att vi har gett er idéer på hur API:er skulle kunna gynna er verksamhet!


  Alla illustrationer i artikeln kommer från Storyset

  Artikel

  22 March 2024