Vad är ett API?

Alla pratar om APIer nuförtiden, men vad är ett API och vad gör de för nytta?

 

Vad är en API-Anslutning?

Ett API (Application Programming Interface) är som en bro mellan olika mjukvaruplattformar. Den låter program och system prata med varandra på ett strukturerat sätt. I världen av IT-system och automatisering, där FileMaker för oss spelar en stor roll, är API:er nyckeln till att sammanföra olika system. Vi kan med APIer läsa och skriva data, utföra funktioner och mycket mer. Vi börjar med att förstå vad API:er är och varför de är så viktiga.

 

Användningsområden för API:er

APIer kan användas för en mängd olika funktioner och integreringar. Här är några konkreta exempel på hur de kan användas i olika sammanhang, inte minst mot svenska tjänster och plattformar.


Integration med svenska betaltjänster

Ett vanligt användningsområde för API:er i Sverige är integration med betaltjänster. Till exempel kan en din affärslösning integreras med Swish eller Klarna för att hantera betalningar. Genom att använda deras API:er kan man skicka betalningsförfrågningar och hantera transaktioner direkt i din lösning. Detta är särskilt användbart för e-handel och småföretagare som vill automatisera sin försäljningsprocess.


Koppling till offentliga register

I Sverige finns det flera offentliga register som erbjuder API-tjänster. Till exempel kan man använda Skatteverkets API för att hämta information för skatteberäkningar eller verifiera personnummer. Genom att integrera dessa tjänster med FileMaker kan man effektivisera processer som kräver uppgifter från offentliga register.


Användning i hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården finns det flera svenska tjänster som erbjuder API:er, till exempel för att boka läkartider eller hantera patientjournaler. Ett exempel är 1177 Vårdguidens e-tjänster, där API:er kan användas för att integrera med FileMaker-lösningar för vårdadministration. Detta kan innebära bättre hantering av patientdata och effektivisering av bokningssystem.


Integration med sociala medier

API:er för sociala medieplattformar, som Facebook eller Instagram, kan användas för att automatisera marknadsföringsaktiviteter. Genom att integrera dessa API:er med FileMaker kan företag automatiskt publicera inlägg, hantera kommentarer eller analysera användardata. Detta är särskilt värdefullt för marknadsföringsbyråer och varumärken som vill öka sin närvaro på sociala medier.


Väderdata och geografiska informationssystem

API:er för väderdata, som SMHI:s öppna API, kan integreras för att ge realtidsinformation om väderförhållandena. Detta kan vara användbart för företag inom jordbruk, turism eller eventplanering. Likaså kan API:er för geografiska informationssystem (GIS), som Lantmäteriets, användas för att hämta kartdata eller geografisk information direkt i FileMaker-lösningar.

 

FileMaker och REST-APIer

Claris FileMaker är en allsidig plattform för att skapa skräddarsydda IT-lösningar. Ett av FileMaker styrkor ligger i dess förmåga att integrera med andra system, särskilt via REST-APIer. REST-APIer (eller RESTful APIs) är populära på grund av sin enkelhet och flexibilitet. De använder vanliga webbanrop som GET, POST, PUT, och DELETE för att interagera med data. Här utforskar vi hur FileMaker kan samverka med dessa API:er.

Följande steg tas i beaktande vid utveckling av integrationer i en FileMaker-lösning med hjälp av API:

1. Förstå API:et
Innan vi börjar med integrationen, måste vi förstå det specifika API:et vi vill ansluta till. Varje API har sin unika uppsättning regler och strukturer, känd som dess "endpoints". Det är viktigt att läsa igenom API-dokumentationen noggrant för att förstå hur man autentiserar, vilka dataformat som används (som JSON eller XML), och vilka anrop som är tillgängliga.

2. Förbereda din FileMaker-lösning
För att din FileMaker-lösning ska kunna kommunicera effektivt med ett API, måste den vara korrekt konfigurerad. Detta innebär att skapa rätt fält för att lagra data som kommer från API:et, samt att designa layouter och scripts som hanterar dataflödet. Det är också viktigt att tänka på säkerhetsaspekter, som att skydda känslig information.

3. Autentisering är en inloggning till ett API
Autentisering är nyckeln till säker tillgång till ett API. Det finns olika metoder för autentisering, som API-nycklar, OAuth-token, och Basic Authentication. Det är viktigt att förstå och implementera rätt typ av autentisering för det API du arbetar med.

4. Att göra ett API-Anrop
När allt är på plats för att ansluta till API:et, är nästa steg att faktiskt göra anropen. I FileMaker kan detta göras med hjälp av skript som använder gör själva anropet. Det är viktigt att bygga korrekta HTTP-förfrågningar och hantera eventuella fel som kan uppstå under processen.

5. Hantera responsen från ett API
När ett API-anrop görs, kommer ett svar tillbaka. Denna respons måste hanteras och tolkas korrekt i FileMaker. Det kan innebära att extrahera data från ett JSON-svar, uppdatera databasposter, eller hantera felmeddelanden. Att kunna tolka och agera på svaret från API:et är avgörande för en framgångsrik integration.

 

Fördelar och nackdelar med API-Anslutningar

API-anslutningar erbjuder många fördelar som effektivitet, automatisering och förmågan att integrera med en mängd olika tjänster och system. Dock finns det även utmaningar och nackdelar, såsom komplexitet i implementering, potentiella säkerhetsrisker, och beroende av externa system.

Vi på Square Moon har mångårig erfarenhet av att integrera mot API-tjänster. Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av att integrera ert system med andra system som stödjer API.

 

Fortsättning följer

Vi kommer inom kort, i vårt flöde, publicera ytterligare en artikel där vi mer i detalj redovisar vilka APIer vi har jobbat med och vilka vi har ett färdigt stöd för i vår egenutvecklade plattform Premium API.


Alla illustrationer i artikeln kommer från Storyset

Artikel

19 February 2024